Avdelningar i Centrum

Kontakt:

 

Förskolechef Sarah Leckström

036 - 860 86 10

info@bergsgardensforskola.se.

 

Lammet

036-860 86 13

lammet@bergsgardensforskola.se

 

Myran

036-860 86 14

myran@bergsgardensforskola.se

 

Lejonet

036-860 86 15

lejonet@bergsgardensforskola.se

 

Duvan

036-860 86 16

duvan@bergsgardensforskola.se

 

Besöksadress:

Centrumplan 3

562 42 Taberg

Avdelningarna i Tabergs centrum:

 

Förskolans lokaler i Tabergs centrum ligger i anslutning till Missionskyrkan och vi samarbetar med missionsförsamlingen på flera sätt: Samlingar där hela förskolan är med förläggs oftast i kyrkans lokaler och gympapassen i kyrkans sporthall uppskattas mycket av både stora och små. Avdelningarna Lammet, Myran och Duvan har sina lokaler i gamla hus som är kulturminnesskyddade av kommunen.

 

Utegården är stor och kan delas av i flera delar så att barnen ibland leker i blandade åldrar och ibland i mindre grupper. Här finns möjlighet att springa, klättra, gunga och cykla/köra bilar. Även sandlåda, lekstuga, lekbåt och stor gräsplan med klätterställning och rutschkana ryms på vår utegård.

 

Trots att lokalerna finns centralt i Taberg ligger förskolan nära skogen. Regelbundna skogsturer är något som uppskattas mycket och med tre olika skogsområden att variera mellan finns alltid något nytt att upptäcka.

 

I centrum är förskolechefen, Sarah Leckström, stationerad och ansvarig för den dagliga verksamheten.

Kontakta Sarah på telefon 0734-10 68 12

info@bergsgardensforskola.se

Myran

Myran är en småbarnsavdelning som har plats för 12 barn i åldrarna 1 till 2 år. Lokalerna är utformade för att utmana och inspirera barnen att utvecklas. Här finns utrymme för lek, skapande i olika former, liksom plats för samlingar med sång och berättelser.

Telefon till Myran 036-860 86 14

myran@bergsgardensforskola.se

 

Lammet

Lammet med plats för 13 barn i åldrarna 2 till 3 år. Lokalerna rymmer bland annat ett stort lekrum, ett babblarerum och en ateljé/experimentrum. Här finns många olika material som syftar till att inspirera kreativitet och kommunikation. Nyfikenhet och vetgirighet uppmuntras!

 

Telefon till Lammet 036-860 86 13

lammet@bergsgardensforskola.se

 

Lejonet

 

Lejonet har plats för 15 barn i åldrarna 3 till 4 år. Avdelningen ligger ett stenkast från övriga avdelningar i centrum och ofta tillbringas utetiden på den stora gemensamma gården, men även på den egna gården i anslutning till Lejonets lokaler. Lokalerna rymmer både stora gemensamma ytor med avgränsade lekhörnor och några mindre rum att leka och lära i.

Telefon till Lejonet 036-860 86 15

lejonet@bergsgardensforskola.se

 

 

Duvan

 

Duvan har plats för 19 barn i åldrarna 4 till 5 år. Lokalerna rymmer både gemensamma ytor och flera mindre rum att leka i. Miljön utformar vi efter barnens behov och intressen, det ska finnas olika mötesplatser där barnen kan samspela med varandra. Vi har bland annat två byggrum (med olika byggmaterial), ett temarum, en ateljé och ett rum anpassat för rollek.

 

Telefon till Duvan 036-860 86 16

duvan@bergsgardensforskola.se

 

Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

036-860 86 10