Avdelningar i Karshult

Kontakt:

 

Biträdande förskolechef

Linda Thorstensson

036-860 86 18

linda.thorstensson@bergsgardensforskola.se

 

Kamelen

036-860 86 17

kamelen@bergsgardensforskola.se

 

Örnen

036-860 86 19

ornen@bergsgardensforskola.se

 

Besöksadress:

Karshult 5

555 93 Jönköping

Avdelningarna i Karshult:

 

Förskolans lokaler i Karshult är belägna ute på landet, 7 min bilväg från Tabergs centrum. Vi har ett stall och hästhagar som närmsta granne och en egen kanin som barnen och deras familjer hjälper till att sköta om. Skogen ligger in på knutarna, vilket vi utnyttjar med utflykter till skogen så ofta vi kan.

 

Vi tror att upplevelser av djur och natur ger minnen för livet och att barnen bär med sig en positiv känsla av att vara i skogen.

 

Gården vid förskolan är stor och ger tillfälle till mycket lek, rörelse och lustfyllda möten. Gården är gemensam för både Kamelen och Örnen, vilket gör att barnen träffas, leker och lär över åldersgränserna.

 

I Karshult är biträdande förskolechef, Linda Thorstensson, placerad och ansvarig för den dagliga verksamheten.

Kontakta Linda på telefon 0708-44 54 16

linda.thorstensson@bergsgardensforskola.se

Kamelen

Kamelen är en småbarnsavdelning med plats för 12 barn i åldrarna 1 till 3 år. Vår inomhusmiljö ändrar vi efter barnens intressen och behov.Kamelenbarn sover utomhus under tak, sommar som vinter. För oss är det viktigt att ge barnen omsorg, lekro och redskap för att kunna fungera och lära av varandra i gruppen. Att kunna samspela med varandra är något vi lägger ner mycket tid på.

Telefon till Kamelen 036-860 86 17

kamelen@bergsgardensforskola.se

 

Örnen

Örnen har upp till 20 barn i åldrarna 3 till 5 år. Örnens lokaler utmanar barnen till olika sorters lekar och aktiviteter. Även här anpassar vi miljön efter barnens behov och intressen. Vi vill skapa miljöer och mötesplatser, både ute och inne, som ger tillfällen till samspel, nyfikenhet och lärande.

Telefon till Örnen 036-860 86 19

ornen@bergsgardensforskola.se

Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

036-860 86 10