Specialpedagog

 

Specialpedagog Ingela Östlin

Avtal med specialpedagog

Bergsgårdens förskola erbjuder andra fristående förskolor att köpa tjänster av specialpedagog Ingela Östlin. Detta är en form av abonnemang som vi erbjuder, se detaljer i avtalet.

 

I nuläget är det cirka 20 olika förskolor som tecknat sig för denna tjänst. Ingela är mycket uppskattad för sitt arbete!

 

Kontakta förskolechef Sarah Leckström (info@bergsgardensforskola.se) eller styrelsens ordförande (styrelsen@bergsgardensforskola.se) om ni är intresserade av att teckna avtal för specialpedagogstjänsten.

 

 

 

Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

036-860 86 10