Verksamhet

Bergsgårdens Förskolas verksamhet

 • All vår verksamhet genomsyras av kristna värderingar och bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Vi arbetar även utifrån våra värdeord: välkomnande, samspel, framtidstro och lustfyllt lärande, vilka ska prägla hela vår verksamhet. Läs mer om värdeordens innebörd längre ned på sidan.
 • Bergsgårdens Förskola består idag av sex avdelningar med totalt ca 90 barnplatser. Verksamheten bedrivs i små grupper med relativt hög personaltäthet. Avdelningarna Lammet, Myran, Lejonet och Duvan ligger i centrala Taberg, i anslutning till Tabergs missionskyrka. Avdelningarna Kamelen och Örnen ligger ca 4 km utanför Taberg i byn Karshult.
 • Läs mer om våra avdelningar i centrum och våra avdelningar i Karshult.
 • Dokumentation- och kommunikationsplattform
 • Bergsgårdens förskola använder sig av TYRA-appen för all dokumentation och kommunikation. Appen fungerar på surfplattor och smartphones. Genom TYRA får du ta del av dokumentation kring ditt barn genom en blogg som visar avdelningen och förskolans undervisning. I TYRA-appen finns all aktuell information om ditt barn och förskolan.
 • tyra-appen.se finns mer information om hur appen fungerar.
 • Förskolans Värdeord
 • VÄLKOMNANDE

Vi vill bemöta alla lika med öppenhet, tolerans och respekt. Du är välkommen som du är!


 • SAMSPEL

Vi vill skapa en mötesplats där empati, delaktighet, demokrati och ansvar genomsyrar verksamheten.


 • FRAMTIDSTRO

Vi vill som förskola med kristen profil förmedla livsglädje, en tro på sig själv och framtiden.


 • LUSTFYLLT LÄRANDE

Vi är alla medforskare på en gemensam ”resa” där vi vill lära för livet av och med varandra. Fantasi, lek, upptäckarglädje, nyfikenhet och reflektion vill vi ska vara hörnstenar i det lustfyllda lärandet. • Förskolans kristna profil

 

Bergsgårdens förskola är en förskola med kristen profil. Det innebär att vi vill ge barnen en trygg grund där våra värdeord ska prägla verksamheten tillsammans med de kristna värderingarna. Skollagen säger att fristående verksamhet inte får ha konfessionell undervisning. Däremot

får utbildningen ha konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara

frivilligt.

På grund av dessa krav skickar vi ut information om hur de konfessionella inslagen yttrar sig

på Bergsgårdens förskola. Föräldrarna måste även veta vad i verksamheten som är konfessionellt och godkänna det; detta godkännande lämnas på en blankett i samband med att man tackar ja till den plats som erbjudits.


De kristna värderingarna kan sammanfattas i ”Den gyllene regeln”: ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra för dem”

I vår verksamhet består det konfessionella inslagen av att vi firar de kristna högtiderna, sjunger sånger med kristet innehåll, ber frivillig bordsbön och har bibelsamlingar. Förskolan har personal som delar det kristna värderingarna. Vi är tydliga med att visa på att det finns olika synsätt och att vi respekterar olikheter.


Grunden för vår verksamhet utgår från förskolans styrdokument, våra värdeord och profil.

I hela vår verksamhet utgår vi från den av riksdag och regering fastställda läroplanen. Den är grunden i vår verksamhet men kompletteras sedan av vår profil.


Likabehandlingsplan


Förskolans arbete med att uppdatera planen mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan är i en ständig process, därför presenterar vi en kortare version här på hemsidan. En fullständig version av planen finns tillgänglig på förskolans avdelningar. 


Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

073-410 68 12