Specialpedagog


Specialpedagog Ingela Östlin

  • Avtal  med specialpedagog
  • Bergsgårdens förskola erbjuder andra fristående förskolor att köpa tjänster av specialpedagog Ingela Östlin. Detta är en form av abonnemang som vi erbjuder, se detaljer i avtalet.
  • I nuläget är det cirka 20 olika förskolor  som tecknat sig för denna tjänst. Ingela är mycket uppskattad för sitt arbete!
  • Kontakta förskolechef Sarah Leckström (info@bergsgardensforskola.se) eller styrelsens ordförande (styrelsen@bergsgardensforskola.se) om ni är intresserade av att teckna avtal för specialpedagogstjänsten.
  •              

Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

073-410 68 12