Föräldraföreningen

Vill du kontakta förskolans styrelse?

Fyll i formuläret längst ned på sidan


Tack alla föräldrar för att ni städat och gjort fint åt oss!


Bergsgårdens förskola är ett föräldrakooperativ som startades 1990. I början var det en liten förskola med en avdelning. Under åren har verksamheten uppskattats och idag är vi en stor förskola med 6 avdelningar och nästan 100 barn.


Alla vårdnadshavare som har barn i förskolan eller som har ställt sina barn i kö till vår förskola är medlemmar i föreningen och har rösträtt på våra föreningsmöten, du kan alltså vara med och påverka mycket av situationen kring ditt barn.


Föreningen, som har ansvar för de anställda och lokalkontrakt mm, leds av en styrelse. Föreningen möts varje år till ett årsmöte där styrelsen lämnar rapport för året som gått samt redovisar tankar och budget inför året som ligger framför.


I vår förening är vi måna om våra egna barn och därför tror vi att barnen mår bäst av att träffa anställd och utbildad personal varför vi har valt att inte ha någon föräldramedverkan i barngrupperna.


Att vara medlem innebär ett gemensamt ansvar för:


  • Våra städdagar som infaller två gånger om året och då vi hjälps åt att göra en storstädning av samtliga lokaler och utemiljö.


  • Hjälpa till med praktiska insatser som efterfrågas via hemsidan eller från någon avdelning.


  • Marknadsföra vår förskola, dels genom att sprida information men också genom att delta i arrangemang på t. ex. Bergets dag.
  • Kontakta oss i styrelsen                       
  • Du når enklast oss i styrelsen genom att fylla i formuläret nedan:
 
 
 
 

Föräldraföreningen


Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

073-410 68 12