Vid sjukdom

Vid sjukdom


  • Om barnet insjuknar under dagen kontaktar personalen någon av föräldrarna. Det är därför viktigt att vi har aktuella telefonnummer på avdelningarna och att ni som föräldrar säger till på morgonen om ni är bortresta under dagen eller kommer vara svåra att få tag i.
  • Kontakta alltid barnets avdelning om barnet behöver vara hemma. Meddela sedan avdelningen dagen innan barnet återkommer.
  • Några förhållningsregler:
  •     Låt allmäntillståndet avgöra om barnet kan återgå till förskolan. Barnet ska orka vara med på alla aktiviteter, både ute och inne, under en hel dag.
  •     Barnet ska vara piggt och feberfritt, utan febernedsättande medicin i kroppen. Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.
  •     Vid magsjuka ska barnet vara hemma två dygn efter sista symtomet, diarré eller kräkning.
  •    
  • Vid sjukdom följer vi Socialstyrelsens riktlinjer. Läs gärna om rekomendationerna kring olika smittor och sjukdomar i del två, se ruta till vänster för länk.
  • Tillbaka till informationssidan 

Bergsgårdens Förskola

Centrumplan 3

562 42 Taberg

info@bergsgardensforskola.se

073-410 68 12