Vision – Värdeord

Förskolan arbetar efter fyra värdeord och vi strävar efter att de ska genomsyra vår utbildning i praktiken.

VÄLKOMNANDE
Vi vill bemöta alla lika med öppenhet, tolerans och respekt.
Du är välkommen som du är!

SAMSPEL
Vi vill skapa en mötesplats där empati, delaktighet, demokrati och ansvar genomsyrar utbildningen.

LUSTFYLLT LÄRANDE
Vi är alla med forskare på en gemensam ”resa” där vi vill lära för livet, av och med varandra. Fantasi, lek, upptäckarglädje, nyfikenhet och reflektion vill vi ska vara grunden i det lustfyllda lärandet.

FRAMTIDSTRO
Vi vill som förskola med kristen profil förmedla livsglädje, en tro på sig själva och framtiden.