Ansökan om plats

  Personuppgifter

  Vårdnadshavare

  Placeringsuppgifter


  KarshultCentrumDär det finns plats

  Medlemskap

  Bergsgårdens förskola är ett föräldrakooperativ. Du kan du läsa mer om föräldrakooperativ och innebörden av ett medlemskap i föreningen på sidan Vår förskola. Då en plats på förskolan accepteras är medlemskap i föräldraföreningen obligatoriskt. Det finns möjlighet att bli medlem i föräldraföreningen under kö-tiden.

  Vill bli medlem under kö-tidenVill vänta tills barnet är inskrivet på förskolan

  Avgifter för förskola år 2024

  Avgiften för förskola baseras på hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Det är därför viktigt att du har anmält din inkomst till oss.

  I Jönköpings kommun tillämpas en maxtaxa med inkomsttak på 56 250 kr enligt Skolverkets rekommendationer

  Avgift för barn 1-2 år

  Vistelsetid per vecka

  Barn 1 (yngst)

  Barn 2

  Barn 3*

  Procent av hushållets samlade inkomst

  3 %

  2 %

  1 %

  Högsta avgift/månad

  1688 kr

  1125 kr

  563 kr
  Avgift för barn 3-5 år

  Vistelsetid per vecka

  Barn 1 (yngst)

  Barn 2

  Barn 3*

  Allmän förskola 525 timmar per år

  Avgiftsfritt

  Avgiftsfritt

  Avgiftsfritt

  Procent av hushållets samlade inkomst

  2,25 %

  1,5 %

  0,75 %

  Högsta avgift/månad

  1266 kr

  844 kr

  422 kr

  Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

  Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).
  * Barn 4 eller fler: avgiftsfritt

  Faktura

  Avgiften för förskola betalas tolv månader per år. Avgift betalas innevarande månad. Faktura skickas ut per mejl i början av månaden och ska betalas inom 25 dagar. Vid försenad betalning debiteras en förseningsavgift.

  Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

  Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster (ex. föräldrapenning, traktamente, pensionsförmåner, vårdbidrag etc). samt överskott i näringsverksamhet.

  Inkomstanmälan

  För att vi ska kunna debitera dig rätt avgift är det viktigt att du har anmält din inkomstuppgift till oss. Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar förskola
  • Var 12:e månad (även om inkomsten inte ändrats) om du inte uppgett Maxtaxa
  • När familjens inkomst ändras
  • Efter begäran från förskolan eller kommunen

  Om du inte anmäler din inkomst kan du komma att bli placerad i högsta avgiftsklassen.