ProjektarbeteVi arbetar läsåret 2023/2024 med området (OM)VÄRLDEN OCH VÄRDEN.

Alla avdelningar arbetar utefter samma projektområde;

SPRÅK OCH RELATIONER

Varje avdelning har sedan lyssnat in barnens intressen och skapat ett projektområde då de arbetar efter nyfikenhetsfrågor i ett projekterande arbetssätt. Vi arbetar utifrån prioriterade målområden och använder våra pedagogisk dokumentationer som underlag.

Varje arbetslag har tillgång till kontinuerlig pedagogisk handledning av ateljerista/pedagogista för att stötta upp i projektarbetet.

Vi bedriver vårt systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen, läroplanen för förskolan och barnkonventionen, med  kontinuerliga reflektioner, avstämningar som utvärderingar.

Vi ställer oss lyssnande, nyfikna i ett utforskande och stöttande arbetssätt tillsammans med barnen.

Vi vill skapa förutsättningar för barns förundran och intressen i relation till det de möter i sitt lärande.

Pedagoger och ledning förkovrar sig kontinuerligt i ny forskning och beprövad erfarenhet för att kunna ge förutsättningar för barnens rätt till god utbildning i vår förskola.

Ex på bilder från avdelningarnas projektarbete Läsåret 2023/2024 ;

Barns målning av solrosor
Rönnbär på ett silverfat. Barn som tecknar rönnbär med svart tuschpenna.
Inom vårt projekt erbjuder vissa avdelningar möjlighet att barnen får ta med sig karaktärer hem, detta för att skapa goda relationer mellan förskola och hemmet samt att det är roligt och lärorikt för barnen.
Två barn som målar på stort papper med vattenfärg.
Ett barn som målar med vattenfärg utomhus på ett lönnlöv.
Ett barn som undersöker vatten med hjälp av föremål i en stor badbalja.