ProjektarbeteVi arbetar nu år 20/21 med utvecklingsområdet Demokrati & kommunikation.

Alla avdelningar arbetar utefter samma temaområde;

VI TILLSAMMANS –  Barns dialog med omvärlden

Varje avdelning har sedan lyssnat in barnens intressen och skapat ett projektområde då de arbetar efter nyfikenhetsfrågor i ett projekterande arbetssätt. Vi arbetar utifrån prioriterade målområden och använder våra pedagogisk dokumentationer som underlag.

Varje arbetslag har tillgång till kontinuerlig pedagogisk handledning av ateljerista/pedagogista för att stötta upp i projektarbetet.

 Vi bedriver vårt systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagen och LPFÖ 18, med  kontinuerliga reflektioner, avstämningar som utvärderingar.

Vi ställer oss lyssnande, nyfikna i ett utforskande och stöttande arbetssätt tillsammans med barnen.

Vi vill skapa förutsättningar för barns förundran och intressen i relation till det de möter i sitt lärande.

Pedagoger och ledning förkovrar sig kontinuerligt  i ny forskning och beprövad erfarenhet för att kunna ge förutsättningar för barnens rätt till god utbildning i vår förskola.

Läsåret 20/21

Ex på projektarbeten som våra olika avdelningar arbetar kring är

Träd, djur, vår närmiljö & hjältar utifrån tema VI TILLSAMMANS-Barns dialog med omvärlden.