Intervju med vårdnadshavare

 • Hur länge har du haft barn på Bergsgårdens förskola?
  Vi har haft våra barn på Bergsgården sedan 2019.
 • Hur kommer dig sig att ni valde Bergsgårdens förskola?
  Min man gick där när han var barn så vi visste att det var en bra förskola men det som lockade mest var att det var mindre barngrupper.
 • Vad tycker du är det bästa med förskolan?
  Att det är mindre barngrupper på fler pedagoger jämfört med andra förskolor. Att det är fantastiska pedagoger som stannar i många år vilket är en trygghet för oss och barnen. Att vi har mycket insyn i förskolan med dagliga uppdateringar genom
  Tyra- appen om vad barnen hittar på.
  För oss som har ett multiallergiskt barn var tanken på att lämna på förskola extra jobbig. Men vi kunde inte vara mer nöjda med hur förskolan har anpassat miljön. Köket och personalen har alltid varit tillmötesgående och gjort sitt yttersta för att anpassa kost och se till att han känner sig inkluderad.
 • Vilken /vilka föräldragrupper har ni i er familj engagerat er i?
  Under åren har vi varit med i olika grupper Kemikalieklok, utegrupp och nu är vi med i vårgruppen.
 • Kan du ge något exempel på vad ni gjort?
  Vi har bland annat räfsat löv och vänt sand i sandlådan.