Enhet Centrum

Bergsgårdens förskola enhet Centrum ligger vid foten till Tabergs topp i nära anslutning till Tabergs Missionskyrka.

Förskolan ligger centralt i samhället, i närheten ringlar ån, Tabergs gruva och flera sköna naturområde finns på gångavstånd.

Vi har närhet till bibliotek, gympasal, buss- och järnvägsstation. Förskolan har stor gård med möjlighet till lek och lärande.

Förskolan har flera olika gårdar som kan delas för lek och lärande i mindre sammanhang.
På ena gården finns en lekstuga. ett stall med käpphästar som inbjuder till lek och fantasi. Även ett målarstaffli utomhus där skapande kan ske tillsammans.

En utav gårdarna har ett stort lövträd som inbjuder till skugga under sommaren, under trädet lyssnar vi gärna på en bok och äter frukt tillsammans. Här finns även ”Birgittas trädgård” här växer hallon, smultron, björnbär med mera som vi gärna njuter av.

Vår större gård ger förutsättningar för kreativ, aktiv lek som bland annat erbjuder bollsport, cykla, springa, ösa sand, laga mat i uteköket med mera.

Förskolan är uppdelad i fyra avdelningar, Myran, Lammet, Duvan och Lejonet.

Barnen har tillgång till olika miljöer och mötesplatser inne på avdelningarna.

Platser som ger förutsättningar för lek, bygg & konstruktion, matematik, kommunikation och samspel
Ateljé
Rum för ro & vila
Matsal/kök
Tambur

Maten tillagas på enheten utav våra kokerskor och serveras i matsalen.

Tabergstopp från förskolans ena gård.
Här tar barnen del av vår nya lärmiljö där barnen erbjuds motorisk utveckling i relation till samspel.


Barnen erbjuds via ett lustfyllt lärande att ta del av digitalisering och programmering. På bilden ovan får barnen programmera en Blue-Bot på en matta med bokstäver.
Ett par barn som leker och lär i båten som är placerad på gården. Här erbjuds barnens att använda sin fantasi för att påverka leken efter önskemål.
Barnen erbjuds att reflektera om ljus och färger.