Kristen profil

Med de kristna värdena som grund hoppas vi kunna förmedla en varm, välkomnande och hoppfull atmosfär på förskolan. Vi vill inte ensidigt påverka barnen utan tar även upp att man kan tro, tänka och tycka på olika sätt. Vi är olika- unika, och det är bra.

Vår strävan är att den kristna värdegrunden och människosynen ska få genomsyra hela vår verksamhet, att det blir en del av vårt förhållningssätt. Vi tycker att den kristna värdegrunden och människosynen stämmer väl överens med motsvarande i förskolans läroplan. Vi vill synliggöra de kristna värderingarna i vardagen, i bemötande och hur vi förhåller oss till både barn, familjer och varandra som pedagoger.

Vi har frivilliga samlingar med konfessionella inslag, som bibelns berättelser, drama, sånger och musik som belyser kristna värderingar. Vi läser eller sjunger bordsbön som fokuserar på vikten av att vara tacksam för det man har. Vi varvar ”vanliga” sånger och böcker med material med kristet innehåll. Vi uppmärksammar våra högtider, jul och påsk, lite extra.