Lämna inkomstuppgifter

  Personuppgifter


  Inkomstuppgifter


  Om ni kryssar i rutan "Ja till maxtaxa" godkänner ni att betala en maximal föräldraavgift enligt den lagstadgade maxtaxan. Vid godkännande av maxtaxan behöver inkomstuppgiften ovan inte fyllas i och ni behöver inte förnya inkomstuppgifterna årligen. Genom att godkänna maxtaxa underlättar ni även administrationen för förskolan.

  Läs mer om våra avgifter.


  Barn i hushållet som har barnomsorg

  Fyll i samtliga barn i familjen med kommunal eller enskild barnomsorg, barn 1 är det yngsta barnet.